Yoga
Yoga is een eeuwenoude wetenschap en praktijk die 5000 jaar oud wordt geschat en afkomstig is uit India. Yoga betekent eenheid. Het woord yoga komt uit het Sanskriet en heeft veel betekenissen; verbinden, zich aansluiten, overdenken, ergens in opgaan. Wanneer je regelmatig aan yoga doet, verbind je je lichaam, geest en ziel tot één. Je komt in contact met jezelf.
De acht takken van yoga (het 8-voudige pad)
Patanjali was een geleerde en samensteller van een van de eerste geschriften over yoga (De Yoga Sutra’s). Patanjali schreef over het systeem dat wij kennen als ashtanga yoga, oftewel de acht takken van yoga. Hij ontwikkelde de volgende ethische richtlijnen, die iedereen die aan yoga doet kan volgen. Deze 8 richtlijnen zijn als het ware adviezen om tot een harmonieus en bevredigend leven te komen.
  1. Yama; beheersing, regels die ervoor zorgen dat je geen geweld gebruikt, niet liegt en niet steelt.
  2. Niyama; respect, regels die leiden tot tevredenheid, zuiverheid en tolerantie.
  3. Asana; de fysieke oefeningen (yogahoudingen)
  4. Pranayama; de ademhalingsoefeningen
  5. Pratyahara; de voorbereiding op meditatie, de geest zondert zich af van de zintuigen.
  6. Dharana; een staat van concentratie en het vermogen van de geest om zich gedurende een bepaalde tijd te richten op één voorwerp
  7. Dhyana; de kunst van het mediteren, het vermogen je voor onbepaalde tijd te concentreren op niets, op geen enkel voorwerp.
  8. Samadhi; eenwording, aanwezig zijn en je bewust zijn van de essentie van het zelf.
Bij regelmatige en bewuste beoefening zal de boom (de acht takken), zoals beschreven door Patanjali, gaan groeien. Het is "99% oefening en 1% theorie". Het is niet mogelijk de groei van een boom te versnellen. Hij zal groeien parallel aan de verdieping van je begrip van de essentie van yoga. 
De wereld van yoga, met zijn talloze stijlen en benaderingen, kan worden vergeleken met een woud vol variatie en kleur. Iedere boom in een bos heeft hetzelfde doel; reiken naar het licht. De ene groeiwijze is niet beter dan de andere. Iedere soort heeft individuele eigenschappen die hem in staat stellen zijn grootste potentie te bereiken. De verschillende yogasystemen zijn uniek, maar hebben ook allemaal hetzelfde doel: te groeien naar verlichting.